دانلود ریمیکس آهنگ منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم

دانلود ریمیکس آهنگ منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم مرتضی احمدی

آهنگ قر تو کمرم ننداز میرم زن میگیرم اصلی +ریمیکس

آهنگ میرم زن میگیرم شهرزاد

آهنگ میرم زن میگیرم مرتضی احمدی 


 اهنگ مرتضی احمدی میرم زن میگیرم اصلی بدون ریمیکس 

دانلود آهنگ


ریمیکس آهنگ میرم زن میگیرم مرتضی احمدی

دانلود آهنگ


متن منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

 این ور و اون ور ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

قر تو کمرم ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

 خنده به لبم ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

مرتضی احمدی میرم زن میگیرم ریمیکس

کاری به دستم ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

 گریه تو چشام ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

حرف تو گوشم ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

 غم تو دلم ننداز میرم زن میگیرم چی گفتیی

پایین و بالا ننداز میرم زن میگیرم چی گفتی

میرم زن میگیرم مرتضی احمدی

 غصه تو سینم ننداز میرم زن می گیرم چی گفتی

من اگه برم زن بگیرم شرط شروطی داره

 من اگه برم زن بگیرم راه و رسومی داره

من اگه برم زن بگیرم قرار مداری داره

 من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره

من اگه برم زن بگیرم سوال جوابی داره

 من اگه برم زن بگیرم حساب کتابی داره

من اگه برم زن بگیرم ؤچون و چرایی داره

 من اگه برم زن بگیرم برو بیایی داره

من اگه برم زن بگیرم گفت و شنودی داره

 

 

دیدگاه خود را بگذارید