دانلود آهنگ خارجی آی آی آی با صدای دختر@آهنگ روسی Arusik Petrosyan – Aetctbo@آهنگ روسی های یای یای یا آروسیک پتروسیان@آهنگ خارجی آیی آیی آیی با صدای زن

دانلود آهنگ خارجی آی آی آی با صدای دختر/ زن

آهنگ روسی Arusik Petrosyan – Aetctbo برای سیستم ماشین

دانلود آهنگ غمگین روسی های یای یای یا آروسیک پتروسیان

دانلود اهنگ خارجی دوران کودکی Детство آروسیک پتروسیان

دانلود ریمیکس اهنگ خارجی Aetctbo – rauf faik

دانلود آهنگ خارجی آیی آیی آیی با صدای زن / دختر


دانلود ریمیکس اهنگ خارجی ای ای ای با صدای rauf faik 

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ خارجی ای ای ای با صدای زن Arusik Petrosyan 

دانلود آهنگ


متن اهنگ روسی آی آی آی 

Теперь прошу – ты, пожалуйста молчи
حالا ازت می خوام که ساکت باشی و چیزی نگی
Смотри в глаза и ничего не говори
توی چشمام نگاه کن و هیچی نگو
Я всё решил. Наша речь не о любви
تصمیم خودم رو گرفتم ، راجب عشق حرف نمی زنیم
И отпустил; Ты, пожалуйста, живи
بهت اجازه میدم که بری ، لطفا برو
Просто убегай и не вспоминай
فقط برو و به گذشته و خاطرات مون فکر نکن
Просто убегай и не вспоминай
فقط برو و به گذشته و خاطراتمون فکر نکن
Каждый раз я вспоминаю детство
هر وقت که به دوران بچگی مون فکر می کنم

دانلود اهنگ خارجی ای ای ای با صدای زن / دختر

Помню наше место. По шестнадцать, устали целоваться
یاد محل قرارامون می فتم ، تو ۱۶ سالگی مون همش باهم بودیم
Ты взяла мою футболку – в этом нету толку
تو تی شرت منو ازم گرفتی ، اینایی که میگم اصلا به چه دردی میخورن
Это я – дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся
احمق بودم ، اشتباه بزرگی کردم ، چرا اینقدر عاشقت شدم
Каждый раз я вспоминаю детство
هر وقت که به دوران بچگی مون فکر میکنم
Помню наше место. По шестнадцать, устали целоваться
یاد محل قرارامون می فتم ، تو ۱۶ سالگی مون همش باهم بودیم
Ты взяла мою футболку – в этом нету толку
تو تی شرت منو ازم گرفتی ، اینایی که میگم اصلا به چه دردی میخورن

دانلود ریمیکس آهنگ детство راوف فایک 

Это я – дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся
احمق بودم ، اشتباه بزرگی کردم ، چرا اینقدر عاشقت شدم
اهنگ детство
Love lie away
دروغ گفتن رو دوست داری
Never lie away
هرگز دروغ نگو
Never, never lie away
هیچوقت دروغ نگو
Never lie away
هرگز دروغ نگو

دیدگاه خود را بگذارید